XIAM Solutions
Naar HomeHome Naar ContactContact
voorwaarden

Disclaimer

XIAM Solutions wil u via deze website informatie over onze producten en diensten verschaffen. De volledigheid en juistheid van de geboden informatie kan niet worden gegarandeerd, ondanks alle zorgvuldigheid die wij hebben betracht.

Bij het bezoek aan deze website stemt u ermee in dat XIAM Solutions niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de geboden informatie. XIAM Solutions raadt u aan de te gebruiken informatie alvorens deze te gebruiken, op juistheid en volledigheid te controleren alsook de voorwaarden die er betrekking op hebben.

Wijzigingen

XIAM Solutions behoudt zich het recht voor informatie op deze website met of zonder kennisgeving op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken dan wel de toegang tot de website te wijzigen of op te heffen.

Auteursrechten

XIAM Solutions behoudt zich alle rechten voor betreffende deze website.

Toegepast recht

Op het gebruik van deze website is het Nederlands recht van toepassing.