XIAM Solutions
Naar HomeHome Naar ContactContact
voorwaarden

Ons privacy beleid

XIAM Solutions respecteert uw privacy en doet zijn uiterste best deze te beschermen.

U kunt in veel gevallen onze website bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Indien wij gegevens van u nodig hebben, zullen wij daar expliciet om vragen.

XIAM Solutions kan uw persoonlijke gegevens nodig hebben om de werking van interactieve programma's te regelen. Ook is het mogelijk dat wij u om extra gegevens vragen om aan uw verzoeken te voldoen. Wij gebruiken deze gegevens om u bijvoorbeeld te informeren over nieuwe of vernieuwde producten of diensten. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit noodzakelijk is voor de verwerking van de verzochte dienst.

Wijzigingen van informatie

XIAM Solutions kan op uw verzoek of op eigen initiatief persoonlijke gegevens aanvullen, corrigeren of verwijderen.

Beveiliging

Aan het verstrekken van persoonlijke gegevens zijn altijd risico's verbonden. Geen enkel systeem en technologie is volledig veilig of bestendig tegen hackers. XIAM Solutions stelt alles in het werk de juistheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van deze gegevens te voorkomen. Wij verzoeken u voorzichtig te zijn met wachtwoorden of andere voor u relevante gegevens als u on-line bent.