XIAM Solutions
Naar HomeHome Naar ContactContact
producten

Producten en diensten

foto producten Onze innovatieve producten zijn gebaseerd schaalbaarheid, eenvoud in gebruik en op toepassing van openbare standaarden. Daartoe wordt veel onderzoek verricht. Programmatuur wordt met eigen technologie ontwikkeld als beschikbare technologie (nog) tekortschiet. INFOMAS is op deze wijze ontstaan. Deze applicatie is bedoeld als platform van waaruit alle productinformatie eenduidig gevonden, verrijkt, beheerd, onderhouden en in vele formaten en hoedanigheden gepubliceerd en toegepast kan worden.

Onze diensten zijn er mede op gericht INFOMAS naadloos te laten aansluiten op reeds aanwezige bedrijfsinformatiesystemen. Wij hebben veel kennis van en ervaring met organisatiestructurering, het inrichten van bedrijfsprocessen en informatietechnologie. Daardoor zijn wij in staat om aan u vakkundig advies uit te brengen over met name het opzetten, indelen, uitgeven en elektronisch uitwisselen van productassortimenten en transacties.

Praktijkgerichte opleidingen staan er garant voor dat u uw productinformatie zelf eenvoudig en gestructureerd kunt onderhouden. Ook leert u om deze naar eigen wens te presenteren aan en laten gebruiken door uw klanten.